1. Murłata, namurnica

Belka drewniana ułożona równolegle na murze konstrukcji.

Przenosi obciążenia z więźby dachowej na ściany.

 

2. Krokiew

Pochyła belka więźby dachowej, najczęściej drewniana, oparta na

murłacie lub oczepie.

 

3. Płatew

Element konstrukcji dachu, układany w kierunku równoległym do

kalenicy dachu. konstrukcje drewniane - pozioma drewniana belka

podpierająca krokwie lub bezpośrednio deskowanie pod pokrycie;

konstrukcje stalowe - belka lub lekka kratownica stalowa.

 

4. Kleszcze (budownictwo)

Stężenie złożone z dwóch równoległych elementów w konstrukcjach drewnianych lub stężenie poziome łączące dwie sąsiednie ramy stolcowe w wiązarach płatwiowo-kleszczowych.

 

5. Wiązar (więzar)

Podstawowy element nośny konstrukcji dachu (więźby dachowej) przenoszący obciążenia na podpory główne (ściany lub słupy).

 

6. Stolec (budownictwo)

Słup drewniany w konstrukcji wiązara płatwiowo-kleszczowego, element ustroju (konstrukcji) ramy nośnej (stolcowej). Rama składa się z dwóch lub więcej słupków ustawionych na belkach stropowych lub płatwi leżącej na stropie w kierunku prostopadłym do wiązarów. Płatew ta jest często nazywana podwaliną. Słupki połączone są ze sobą płatwią, na której opierają się krokwie. Rama usztywniona jest w kierunku podłużnym mieczami a w kierunku poprzecznym kleszczami.

 

7. Zastrzał

drewniana belka w konstrukcjach szkieletowych ścian i więźbach dachowych. Ustawiona ukośnie, usztywnia elementy pionowe konstrukcji. Niekiedy nazywany mieczem, choć jest od niego dłuższa i może przebiegać przez kilka elementów i z nimi się łączyć (tak zwana konstrukcja wielozastrzałowa). Może występować pojedynczo lub parami. Parę biegnącą od elementu pionowego w górę nazywa się ramionami, a w dół nogami. Dwa zastrzały skrzyżowane symetrycznie (krzyż Św. Andrzeja) noszą nazwę krzyżownicy.

 

 

8. Wieniec

wzmocnienie ścian budynku w postaci żelbetowej belki, okalającej ściany nośne, zabezpieczającej przed ich rozsunięciem się lub przewróceniem się.

Po ułożeniu stropów na każdej kondygnacji, wzdłuż ścian konstrukcyjnych i wzdłuż obwodu budynku wykonuje się wieńce żelbetowe. Stanowią one rodzaj pierścienia wzmacniającego strop. Wieńce zbroi się podłużnie stosując 3 albo 4 pręty o średnicy 12 mm, stali klasy od A-0 do A-IIIN, połączone strzemionami, 3 do 4 strzemion na 1 metr długości wieńca.

WIĘŹBA DACHOWA

 

Więźby dachowe dla drewnianych konstrukcji nośnych. Pomożemy dobrać jej rodzaj zależnie od kształtu dachu, odległości między ścianami zewnętrznymi, kąta nachylenia połaci dachowej oraz od ciężaru pokrycia dachowego. Wszystkie cięte pod wymiar konkretnego zamówienia i odpowiednio impregnowane.

Zakład otwarty w godzinach:

PON - PT  07:00 - 15:00
SOBOTA   07:00 - 13:00

MENU